Regulamin sklepu

I. Warunki ogólne

1. Sklep internetowy, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem http://hamptonhouse.pl/ umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.

2. Sklep
http://hamptonhouse.pl/ jest prowadzony przez firmę:
HUK” ATELIER
37-100 Łańcut, ul. Skotnik 46

NIP 815-163-46-69

REGON 121384248

tel: +48 790 357 657

e-mail: info@hamptonhouse.pl

3. Adres do korespondencji:
Hampton House

37-100 Łańcut, Rynek 13

e-mail: info@hamptonhouse.pl
dalej nazywany „Sprzedającym”.

4. Zakup w sklepie internetowym http://hamptonhouse.pl/ oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

II. Procedura składania i realizacji zamówień

5. Zamówienie można składać za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka oraz następnie poprzez przycisk "Zamówienie".
By można było poprawnie przeprowadzić procedurę zamówienia, konieczne będzie założenie konta użytkownika, dzięki któremu można także obserwować status realizacji zamówienia.

6. Zamówienie można składać telefonicznie lub drogą mailową:

tel: +48 790 357 657
e-mail: info@hamptonhouse.pl

7. Kupującym może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dalej nazywana „Klientem”.

8. Zawarcie umowy następuje z chwilą złożenia zamówienia przez Klienta. Realizacja zamówień płatnych za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówień płatnych przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.

9. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu pod którym będzie potwierdzić złożenie zamówienia.

10. Zamówienie za pośrednictwem sklepu internetowego lub drogą mailową można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia telefoniczne można składać od pon. do pt. w godz. 9.00 – 17.00. Zamówienia będą realizowane w ciągu 3 dni roboczych.

11. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, zastrzegamy sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązujemy się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

12. Zamówienia w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe (nieistniejący e-mail, lub brak telefonu) nie będą rozpatrywane.

13. Zastrzegamy sobie prawo do wstrzymania zamówień wzbudzających wątpliwości.

14. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym http://hamptonhouse.pl/ są podane w złotych polskich i zawierają podatek (ceny brutto). Ceny towarów zawierają koszt dostawy. Ceny nie zawierają kosztu wniesienia towarów i montażu u Klienta.

15. Wystawiamy rachunki na zakupiony towar. Aby otrzymać rachunek wystawiony na firmę należy poprawnie wypełnić dane firmy wraz z NIP.

16. Zakupiony towar wraz z dokumentem sprzedaży (rachunek) jest wysyłany przewoźnikiem na podany przez Klienta w formularzu zamówienia adres.

17. Firma prowadzi sprzedaż wysyłkową, istnieje możliwości indywidualnego odbioru zakupionego towaru w naszym Showroom'ie mieszczącym się pod adresem: 37-100 Łańcut, Rynek 13.

18. Sprzedający ponosi odpowiedzialność przez dwa lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 roku i pozostałymi stosownymi przepisami prawa.

19. W przypadku niezgodności towaru z umową, pismo określające niezgodność oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji zobowiązania, należy przesłać na adres korespondencyjny Sprzedającego.

20. W okresie dziesięciu dni od odebrania zamówionego towaru, Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, według ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość.Zgodnie z ustawą zwrotowi nie podlegają produkty audialne i wizualne oraz zapisane na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania. Sprzedający w ciągu pięciu dni dokona zwrotu pieniędzy wraz z należnymi odsetkami.

21. Opłaty za opakowanie i pakowanie są wliczone w koszty wysyłki.

22. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawąo ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawąo świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Klient podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Klient ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

23. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

24. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Klienci będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu.Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.

25. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta w zakładce regulamin (http://hamptonhouse.pl/content/3-regulamin/). W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Klienta obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Klient uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.

26. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.